​Betingelser

Betingelsernes gyldighed

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra HS Plastic A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og HS Plastic A/S.
Alle tilbud fra HS Plastic A/S er uforbindende.

Dokumentation og vejledning

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra HS Plastic A/S. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Levering sker ab fabrik og HS Plastic A/S drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmetode.


Levering af varer fra HS Plastic A/S anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Danske Fragtmænd, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og HS Plastic A/S.


Levering af lagervarer vil normalt ske på købers adresse i Danmark indenfor 3-5 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.


Ved manglende byttepaller opkræves DKK. 85,00 pr. palle.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer bestilt i vores WEBSHOP overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra modtagelsen er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet, efter at køberen har fået den i hænde, bevarer han sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra hans side. 


Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Mangler, reklamationer og ansvarsbegrænsninger

Køber skal kvittere for varerne ved modtagelsen. Køber er pligtig til at undersøge varerne straks ved modtagelsen. Såfremt en leveret vare måtte være behæftet med mangler, for hvilke HS Plastic A/S skønnes at være ansvarlig må købers skriftlige reklamation være sælger i hænde inden 8 dage efter varens levering, og køber må ikke foretage sig noget med den vare, hvorover der reklameres, før en eventuel reklamation er afklaret med HS Plastic A/S.


I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det HS Plastic A/S uden omkostninger for køber at tilbagetage, erstatte eller udbedre den pågældende vare.


Endvidere præciseres det, at HS Plastic A/S eventuelle erstatningspligt ikke kan overstige den for vedkommende vare fakturerede værdi.


I det omfang HS Plastic A/S måtte blive pålagt et ansvar over for tredjemand, som skyldes forhold hos køber, er køber forpligtet til at holde HS Plastic A/S skadesløs.

Fortrydelsesret

HS Plastic A/S yder 14 dages fortrydelsesret på ikke ordre producerevare, gældende fra den dag du modtager varen. Fortryder du købet, skal HS Plastic A/S underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du fik varen i hænde. Du har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. 

Dette er også gældende for den emballage og de infoskilte, der er på varen. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Du kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på den angivne adresse.

Returvarer

De solgte varer modtages kun retur efter forudgående aftale og skal altid sendes franko til HS Plastic A/S. Returnering kan kun ske i ubeskadiget original emballage.

Ejendomsforhold

De solgte varer forbliver HS Plastic A/S ejendom indtil købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er erlagt i sin helhed.

Produktansvar

HS Plastic A/S hæfter sig ikke for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. HS Plastic A/S er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber eller produkter, hvori disse indgår. HS Plastic A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

Tvister og lovvalg

Eventuelle uoverensstemmelser mellem køber og HS Plastic A/S, som ikke kan afklares ved forhandling, skal afgøres efter dansk ret ved Sælgers Værneting, Retten i Herning.

Pris

Priser på HS Plastic A/S's web-adresse er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt.


Opgivne priser er - med mindre andet er aftalt - ekskl. Repro, kliche samt levering.

Betaling

HS Plastic A/S betalingsbetingelser er 14 dage netto medmindre andet er aftalt.


Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis betalingen sker efter forfaldsdato er HS Plastic A/S berettiget til at beregne morarenter som udgør 2% pr. måned af den til enhver tid værende restgæld.


Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav som ikke på forhånd er skriftlig anerkendt af HS Plastic A/S og har herunder ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af sådanne modfordringer.
HS Plastic A/S har indgået aftale med Kredinor A/S. For at kunne frigøre såvel administrative som finansielle ressourcer. Aftalen omfatter rykkerprocedure og inkassosager.


Når betalingsdatoen er overskredet fremsender HS Plastic A/S kontoudtog, udebliver indbetalingen herefter, overdrages sagen til Kredinor A/S. Betalingen kan herefter kun ske til Kredinor A/S.

Miljøgebyr

Gennem de seneste par år er kravene for produktionsvirksomheder været stigende. Dette har medført at det efterhånden er blevet dyrere at afsætte produktionsaffald; - svind ifm. frasorterede produkter, plastfolie anvendt til indstilling af tryk, omslag fra råvarer m.m. Ydermere er scenariet udviklet til at, der nu opkræves en betaling for bortskaffelse og den videre transport af godkendte transportører inden for de forskellige produktkategorier. Herudover skal der løbene afholdes miljøtilsyn for at drive produktionsvirksomheder, hvilket indebærer yderligere omkostninger.

Disse scenarier har medført at HS Plastic A/S er nødsaget til at pålægge et miljøgebyr på DKK. 37,00 pr. faktura pr. 1. marts 2022.

Porto og Fragtpriser (Priser i DKK)

Pakker
1-10 kg - 80,00
11-30 kg - 124,00,-

Jylland/Fyn

1/1 pl 1000kg - 509,00
1/2 pl 400kg - 366,00
1/4 pl 200kg - 248,00

Sjælland

1/1 pl 1000kg - 761,00
1/2 pl 400kg - 551,00
1/4 pl 200kg - 398,00

Øvrige ø'er særskilt + ø tillæg

Fragtpris bliver først tilføjet på den endelige faktura!​​

Bestillingsanmodning

Udfyld formularen for at bestille dit produkt. Du er også meget velkommen til at kontakte os for yderligere info på telefon 97 16 25 22 eller skrive til os på e-mail: info@hsplastic.dk.

Hvilket produkt ønsker du at købe?
Produkt: 
Dine oplysninger
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om HS Plastic A/S

HS Plastic A/S blev grundlagt i 1946 under navnet Herning Sækkelager.

Virksomheden udførte reparationer af sække. Siden 1971 har virksomheden beskæftiget sig med plastemballager.

banner_gul_99x32

Åbningstider

Man-torsdag

07:00 - 15:30

Fredag

07:00 - 12:00

Lørdag og Søndag

​v

Lukket

Ferielukning uge 29-30-31

Produkter

PE Sække

Klare PE bøjleposer

Klare PE poser

Gule netsække med bånd

PP Sække

Papiremballage

Pulpbakker

Flowpackfolie

Vinkelfoldet pakkefolie

Håndnet til løg

Juletræsnet

Tilbehør

Kontakt os

Energivej 1, 6933 Kibæk

linkedin